Domino – Ink Jet | Značení a potiskové systémy

BG CS HU Kazakh SK

Ink Jet

Ink Jet A séria - Kontinuálny InkJet

Stroje našej rady A 100, A 200, A 300 a A400 sú v súčasnej dobe najmodernejšími Ink Jet tlačiarňami na svetovom trhu.

Na rozdiel od strojov minulej generácie a strojom konkurenčných výrobcov, ktorých riadiaci SW je uložený v pamätiach typu EPROM, nová rada tlačiarní Domino A séria má riadiaci SW uložený v pamätiach Flash EPROM, čo umožňuje jednoduchý update na novú, vyššiu a modernejšiu verziu SW.

Toto moderné riešenie niekoľko násobne zväčšilo pamäťové možnosti stroja, zrýchlilo a zjednodušilo zadávanie dát, tvorbu loga (jednoduchej grafiky), a zvýšil sa celkový užívateľský komfort.

Tlačiarne majú svoje vlastne kontrolné a testovacie obvody pomocou ktorých si lokalizujú poruchy, regulujú otáčky zubového čerpadla zabezpečujúceho potrebný tlak v atramentovom systéme atd. Logá a špeciálne správy je možné vytvárať v užívateľský príjemnom prostredí na externom PC pomocou SW pracujúcom pod operačným systémom MS Windows. Tieto údaje je následne možné pomocou PCMCIA karty preniesť do tlačiarne. Pomocou pamäťovej karty je možné taktiež veľmi jednoducho a rýchlo meniť konfiguráciu na inú softwarovou sadu, zálohovať správy, loga, prípadne niektoré parametre zariadenia. Samozrejmosťou je komunikácia v slovenskom jazyku.

Ink Jet C séria - Drop On Demand (DOD)

Zariadenia Domino C - séria umožňujú tlač variabilných údajov a reálneho času priamo na kartóny. Ďalej umožňujú tlač vo viac riadkoch, tlač grafiky a všetkých známych čiarových kódov vrátane EAN, UCC a ITF 14.

Domino C-séria maximalizujú úsporu nákladov. Všetka grafika, čiarové kódy a texty môžu byť tlačené na čisté kartóny v závislosti na ich požadovanom množstve. To eliminuje potrebu predtlačených obalov a zjednodušuje plánovanie skladu. Umožňuje vytvárať tlač s vysokou rozlišovacou schopnosťou priamo na kartóny, eliminuje potrebu etikiet, prináša výrazné cenové úspory (30-80%) a zvyšuje efektivitu.

Ink Jet G séria - Thermal Ink Jet (TIJ)

Thermal Ink Jet popisovacie a kódovacie zariadenie

Produktové rady:


 

Tlačiareň farebných etikiet TrojanOne

Tlačiareň TrojanOne tlačí farebné etikety s rozlíšením až 1600 dpi pri rýchlosti až 300 mm/sec.

Výsledkom sú sýto farebné etikety, ktoré budú výrobok lepšie prezentovať a optimalizujú vaše potreby spätnej kontroly tlačených čiarových kódov na etikete. Výsledkom je designová etiketa, ktorá je vytlačená za cenu výrazne nižšiu, než sú ponúkané na našom trhu.

 

Arcon

Spoločnosť je súčasťou skupiny Arcon a zaoberá sa predajom technológií do textilního, chemického, petrochemického, potravinárskeho, metalurgického, energetického a farmaceutického priemyslu pôvodem z Anglicka, Nemecka a Spojených štátov.


Youtube

 


  • Ink Jet technológie
  • Laserové technológie
  • Thermo technológie
  • Tlačiareň far. etikiet
  • Commercial Printing
  • Aplikácia etikiet

  • Horní navigace