Domino – Ink Jet | Značení a potiskové systémy

BG CS HU Kazakh SK

Novinky

Stroje našej rady A120, A 220, A 320i a A420i sú v súčasnej dobe najmodernejšími Ink Jet tlačiarňami na svetovom trhu.

Na rozdiel od strojov minulej generácie a strojom konkurenčných výrobcov, ktorých riadiaci SW je uložený v pamätiach typu EPROM, nová rada tlačiarní Domino A séria má riadiaci SW uložený v pamä

tiach Flash EPROM, čo umožňuje jednoduchý update na novú, vyššiu a modernejšiu verziu SW.

 

Toto moderné riešenie niekoľko násobne zväčšilo pamäťové možnosti stroja, zrýchlilo a zjednodušilo zadávanie dát, tvorbu loga (jednoduchej grafiky), a zvýšil sa celkový užívateľský komfort.

Tlačiarne majú svoje vlastne kontrolné a testovacie obvody pomocou ktorých si lokalizujú poruchy, regulujú otáčky zubového čerpadla zabezpečujúceho potrebný tlak v atramentovom systéme atd. Logá a špeciálne správy je možné vytvárať v užívateľský príjemnom prostredí na externom PC pomocou SW pracujúcom pod operačným systémom MS Windows. Tieto údaje je následne možné pomocou PCMCIA karty preniesť do tlačiarne. Pomocou pamäťovej karty je možné taktiež veľmi jednoducho a rýchlo meniť konfiguráciu na inú softwarovou sadu, zálohovať správy, loga, prípadne niektoré parametre zariadenia. Samozrejmosťou je komunikácia v slovenskom jazyku.

Ink Jet Nová A-Séria

QR kód

QR kód alebo QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť v roku 1994. Skratka „QR“ pochádza z anglického označenia Quick Response (Rýchla reakcia), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie.

Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód vytlačený na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.

QR kód sa skladá z bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice. Veľkosť matice je od 21×21 do 177×177 bodov s nárastom o 4 moduly v každom rozmere.

QR kód môže obsahovať písmená, čísla alebo japonské znaky kandži a je schopný pojať rôzne množstvo informácií podľa obsahu:       

Použitie

Kód bol pôvodne navrhnutý na sledovanie jednotlivých súčiastok pri výrobe automobilov. Neskôr sa začal používať na kódovanie rôznych kontaktných informácií. QR kód tak môže obsahovať.

 • webovú adresu (formát URL alebo MEBKM)
 • e-mailovú adresu (bežný text, formát URI alebo MATMSG)
 • telefónne číslo (formát URI)
 • kontaktné informácie (formát vCard alebo MECARD)
 • správu SMS
 • správu MMS
 • geografickú pozíciu
 • údaje o udalosti – názov, miesto, čas, trvanie (formát iCalendar)
    QR kód jeotvorený štandard, keďže spoločnosť Denso-Wave zverejnila špecifikáciu a neuplatňuje patentovú ochranu.

Naše produkty:


 

Tlačiareň farebných etikiet TrojanOne

Tlačiareň TrojanOne tlačí farebné etikety s rozlíšením až 1600 dpi pri rýchlosti až 300 mm/sec.

Výsledkom sú sýto farebné etikety, ktoré budú výrobok lepšie prezentovať a optimalizujú vaše potreby spätnej kontroly tlačených čiarových kódov na etikete. Výsledkom je designová etiketa, ktorá je vytlačená za cenu výrazne nižšiu, než sú ponúkané na našom trhu.

 

Arcon

Spoločnosť je súčasťou skupiny Arcon a zaoberá sa predajom technológií do textilního, chemického, petrochemického, potravinárskeho, metalurgického, energetického a farmaceutického priemyslu pôvodem z Anglicka, Nemecka a Spojených štátov.


Youtube

 


 • Ink Jet technológie
 • Laserové technológie
 • Thermo technológie
 • Tlačiareň far. etikiet
 • Commercial Printing
 • Aplikácia etikiet

 • Horní navigace